Make your own free website on Tripod.com

ระบบการเงินระหว่างประเทศและดุลการชำระเงิน

ความเป็นมาของมาตรฐานทองคำ

นับตั้งแต่อดีตอันยาวนาน ราคาโลหะทองคำโดยทั่วไปมีค่าสูงขึ้นตลอดมา และเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 1717 เซอร์ไอแซ็ค นิวตัน ปรมาจารย์แห่งการเทียบกำหนดค่า ได้กำหนดราคาของทองคำไว้ที่ 3 ปอนด์ 17 ชิลลิง 10.5 เพ็นนี ต่อ 1 ออนซ์ นับแต่นั้นมาประเทศอังกฤษจึงเป็นประเทศที่ใช้มาตรฐานทองคำ ซึ่งหมายความว่ารัฐบาลยินดีและสามารถให้แลกเปลี่ยนเงินตรากับทองคำได้ตามที่มีผู้ต้องการขอ ณ ราคาที่กำหนด การค้าเกือบทุกรูปแบบของอังกฤษได้ยึดถือมาตรฐานดังกล่าวอย่างแพร่หลายรวดเร็วโดยกำหนดค่าเงินผูกกับทองคำ